Μια σημαντική διάκριση για τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου επιβεβαιώνει τις προσπάθειες όλων μας, Διοίκησης και αρμόδιων υπηρεσιών, στον τομέα της ανακύκλωσης και ειδικότερα στην εφαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων, ως «Καλή Πρακτική» και βασική συνιστώσα στο κυκλικό μοντέλο διαχείρισης των πόρων.

Στα φετινά βραβείο Greek Green Awards που απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης verde- tec για το περιβάλλον ο Δήμος μας βραβεύτηκε για την προσφορά του στη μείωση αποβλήτων.

Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου κ. Ευάγγελος Μπουρνούς από τον πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κ. Νίκο Χιωτάκη.

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου και η Διοίκησή του στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και του καθοριστικού ρόλου της κυκλικής οικονομίας στην κοινωνική οργάνωση, εφαρμόζουν πρωτοποριακές μεθόδους οι οποίες σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά προγράμματα και καίριες παρεμβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα έχουν αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής προσδίδοντας παράλληλα δυναμική για περαιτέρω ανέλιξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσπάθειες μας έχουν επίσης βραβευτεί από το παρατηρητήριο της Περιφέρειας Αττικής ΕΔΣΝΑ καθώς ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στη διαχείριση των βιοαποβλήτων ανάμεσα σε 66 Δήμους της Αττικής.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πιλοτικό πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ ) από το 2019.

Συμμετέχουν 145 νοικοκυριά και σε καθένα από αυτά έχουν δοθεί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων και μπλε κάδοι ανακύκλωσης μαζί με τις ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες τις οποίες παρέχουμε δωρεάν.

Παράλληλα έχουμε τοποθετήσει καφέ και μπλε κάδους, 60 από τον καθένα, στις γειτονίες που εξελίσσεται το πρόγραμμα.  Η συλλογή των οικιακών βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται με την μέθοδο πόρτα – πόρτα και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τον Ν.4819/2021 που είναι σε ισχύ.

Από το 2022, έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειες μας σε ένα δεύτερο ενισχυτικό πιλοτικό πρόγραμμα, αυτό του «Έξυπνου Οικιακού Μηχανικού Κομποστοποιητή».

Στο πλαίσιο αυτό έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, σε 20 νοικοκυριά κομποστοποιητές ενώ μέσω ΕΔΣΝΑ θα μοιραστούν άλλοι 80. Το πρόγραμμα θα είναι συνδεδεμένο με ανταποδοτικά χαρακτηριστικά, με την πίστωση των πόντων επιβράβευσης στο ηλεκτρονικό «πορτοφόλι». 

Το πρόγραμμα του Οικιακού Κομποστοποιητή έχει ως στόχο την  εξοικείωση των πολιτών στις δράσεις χωριστής συλλογής,  για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων αποβλήτων, με την καθοριστική  μείωση αυτών που θα οδηγούνται προς ταφή.

Τι είναι όμως ο οικιακός κομποστοποιητής και πώς λειτουργεί;

Ο οικιακός κομποστοποιητής είναι μία συσκευή μηχανικής επεξεργασίας οικιακών οργανικών αποβλήτων και παραγωγής οργανικού λιπάσματος.  Η συσκευή διαθέτει θάλαμο μηχανικής κομποστοποίησης χωρητικότητας δύο (2) λίτρων οργανικών αποβλήτων, με σύστημα απόσμησης με ενεργό άνθρακα και σύστημα αυτόματου καθαρισμού UV του θαλάμου μηχανικής κομποστοποίησης. Το μέγεθος και το βάρος του επιτρέπουν να να τοποθετηθεί ακόμα σε πάγκο κουζίνας.

Καθημερινά γίνεται επεξεργασία των  παραγόμενων  οργανικών απορριμμάτων του κάθε νοικοκυριού και παράγεται οργανικό λίπασμα.

Σε κάθε κύκλο λειτουργίας ο μηχανικός κομποστοποιητής επεξεργάζεται έως και δύο (2) λίτρα οργανικών αποβλήτων, ο όγκος των οποίων, κατά την επεξεργασία, μειώνεται κατά 80%-90%. Το παραγόμενο οργανικό προϊόν έχει λεπτή κοκκώδη ή/και ινώδη μορφή. Κάθε κύκλος λειτουργίας διαρκεί 7-8 ώρες, αντί για μερικούς μήνες, με κατανάλωση ρεύματος 0,7 – 0,8 KW ανά κύκλο λειτουργίας.

Τα στάδια  λειτουργίας του είναι :

  1. Ξήρανση των αποβλήτων
  2. Διάσπαση-ανάδευση των αποβλήτων
  3. Επαναφορά των αποβλήτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
  4. Αποστείρωση τελικού προϊόντος.

Το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εδαφοβελτιωτικό, με ανάμειξή του με χώμα σε αναλογία 1 προς 10, ή 1 προς 15 αν υπάρχει πληθώρα από ζωική πρωτεΐνη.

Η εφαρμογή στον Δήμο μας προγραμμάτων αναβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας είναι ευρύτερη με πρώτη την προοπτική κατασκευής και λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων για την οποία έχουμε ήδη υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ.

Ειδικότερα:

– Συνεργασία για διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης με ιδιωτικούς πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους φορείς.

– Συμβάσεις με εταιρείες για ανακύκλωση μη επικίνδυνων υλικών:

  • RECYCOM για την ένδυση και υπόδηση
  • AGRICULT για τα βιοαπόβλητα όπως κλαδέματα
  • ΑΦΗΣ για μπαταρίες
  • «ΝΕΙΛΟ» για ογκώδη και ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη,
  • ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ για λαμπτήρες

-Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης «green city» με την κινητή μονάδα ανακύκλωσης και την χρήση της μεθόδου της ανταποδοτικότητας.

-Καταχωρήσεις από  το 2017 στο Ηλεκτρικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

– Αδειοδοτημένος χώρος, με παθητική έγκριση πυρασφάλειας, για την προσωρινή αποθήκευσης στέρεων μη επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι να ανακτηθούν  ή ανακυκλωθούν.

-Πρωτοποριακές εκπαιδευτικές δράσεις  με το Διώροφο Λεωφορείο Ανακύκλωσης στα σχολεία, με ταυτόχρονο πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης – επιβράβευσης των μαθητών.

Ο Δήμος Ραφήνας- Πικερμίου εντάσσει ως κοινωνό τον πολίτη στο σύστημα κυκλικής οικονομίας με το οποίο διατηρείται η προστιθέμενη αξία των προϊόντων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σχεδόν εξαλείφονται τα απόβλητα, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι, πρώτες ύλες και ενέργεια για χρήση από μελλοντικές γενιές.

Το περιβάλλον και η διατήρηση των φυσικών πόρων αποτελούν το μέλλον αυτού του πλανήτη! Το οφείλουμε σε εμάς και τις επόμενες γενιές.