Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ολιστικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προχωρά άμεσα στη μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού (πρώην ΓΠΣ) για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου μας.

Σήμερα Πέμπτη 20 Ιουλίου στο Δημαρχείο Ραφήνας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση και ενημέρωση από τη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στους μελετητές που έχουν αναλάβει τη σύνταξη της μελέτης για λογαριασμό της κεντρικής Διοίκησης μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μετά από χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που συζητήθηκαν η κύρια μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού θα προσδιορίζει μέσω ρυθμίσεων και κατευθύνσεων τη στρατηγική χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής.

Συνοπτικά το ΤΠ θα καθορίζει:

  • Χρήσεις γης στα όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
  • Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ
  • Μελέτη προσωρινής οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων, εντός των νέων προς πολεοδόμηση περιοχών μέσω του ΤΠΣ ως υποστηρικτική της Κύριας Μελέτης ΤΠΣ

Ήδη με την ένταξη τριών περιοχών στο σχέδιο πόλης, Πευκώνας, Σκουφέϊκα, Κόκκινο Λιμανάκι, το Ειδικό Χωρικό για τις πυρόπληκτες περιοχές, και τη μελέτη για τις χρήσεις γης στην 1η Πολεοδομική Ενότητα του Πικερμίου, έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος του σχεδιασμού σε Ραφήνα και Πικέρμι.

Με το Τοπικό Πολεοδομικό ξεκαθαρίζει το τοπίο περιορίζοντας την άναρχη δόμηση εκτός σχεδίου ενώ θεσμοθετούνται οι απαιτούμενες χρήσεις γης προκειμένου να γνωρίζει ο καθένας τι επιτρέπεται να κτίσει σε κάθε περιοχή.

Επιπροσθέτως με το ΤΠ δίνεται οριστική λύση για χρήσεις γης στα Περιβολάκια Ραφήνας, επιλύονται τα ζητήματα με τον οικισμό του Νέου Πόντου ενώ θα προχωρήσει η αναγκαία διεύρυνση των πολεοδομικών ενοτήτων όπου υπάρχει οικιστική πίεση. Τέλος η περιοχή της Διασταύρωσης Ραφήνας που πρέπει να πολεοδομηθεί  θα επανέλθει στα αρχικά όρια που την καθόριζε η ΕΠΑΑ(Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης Αττικής).

Στόχος μας η καθιέρωση ισότιμων κανόνων δόμησης με σεβασμό στον άνθρωπο, τις περιουσίες και το περιβάλλον.