ΑΝΤΕΝΟΥΤΣΙ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ

Σπούδασε Διαφήμιση, ίδρυσε στα 23 του την “Apsis Advertising” και “Apsis Productions”. Το ’90
εντάχθηκε στην διεθνή Μεσιτική “WPI” όπου ανελίχθηκε σε Εκτιμητή Ακινήτων και κύριο εταίρο.
Διετέλεσε, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (2010-14) Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΑΑΠ, Πρ. Δευτ/
βάθμιας Επιτρ. Παιδείας, Μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Επ. Ποιότητας Ζωής, ΔΟΠΑΠ κ.α.
Γαλουχήθηκε τα καλοκαίρια στην Ραφήνα, στην θερινή κατοικία των παππούδων του, +Διονυσίου και
+Έλλης Μπότση, εκ των μεγάλων ευεργετών της Ραφήνας, που η Κοινότητα τίμησε με το Κλειδί της
Πόλης, τους ανακήρυξε Επίτιμους Δημότες και ονοματοδότησε την οδό Μπότση.

Go to Top