ΝΤΕΝΤΑ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ντέντα Κλεμεντίνα
10/11/1976
Νέα Μάκρη/Αττική

698 44 22 320
ntentastella@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Λύκειο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2006- Πωλήτρια ‘Φούρνος Μπέρρης’

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κηπουρική
ΑΓΓΛΙΚΑ

Go to Top