ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Είμαι πολιτικός Μηχανικός και μέχρι πρόσφατα ασχολήθηκα με την κατασκευή και Διοίκηση Μεγάλων Έργων (δημόσιων και ιδιωτικών). Υπήρξα στέλεχος κατασκευαστικών ΑΕ και από το 1996 έως το 2020 Προϊστάμενος ,Διευθυντής Έργων και Γενικός Διευθυντής της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ που έχει την ευθύνη κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξώ με τις γνώσεις και την εμπειρία μου να συμβάλω στην όσο το δυνατόν καλύτερη λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο προς όφελος όλων των κατοίκων του όμορφου και γραφικού
Δήμου μας.

Go to Top