ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

“Σπύρος Παπαβασιλείου”, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με ειδικότητα στο Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία-Χωροταξία. Μελετητής πλήθους δημοσίων και ιδιωτικών μελετών ανάμεσα σε αυτές και την σύνταξη μελέτης Εθνικού Κτηματολογίου για τον ΟΤΑ Ραφήνας, Σύμβουλος Μηχανικός σε Εταιρείες, Τράπεζες και Ο.Τ.Α. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.).”

Go to Top