ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

[Οδός: Ηρώων Πολυτεχνείου 21][Πόλη: Ραφήνα, Αττικής, Ταχ. Κώδ. : 19009] |
[Τηλ.: 6945 024933]
[Email: maria.tdk1@gmail.com]

Οικογενειακή Κατάσταση
Διαζευγμένη _ Μητέρα δύο αγοριών

Εκπαίδευση
• [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑΔΑ) – Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας –
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Αιγάλεω, Αττικής]
[Βαθμός πτυχίου: 7,81]
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – Πολυτεχνική Σχολή _ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών &
Επικοινωνιακών Συστημάτων –
Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Επαγγελματική εμπειρία
[02/01/1986] – [16/04/2007]
[Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (Ν.Π.Δ.Δ.)] | [Αθήνα]
[17/04/2007] – [14/03/2017]
[ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ραφήνας] | [Ραφήνα]
[15/03/2017] – [28/02/2022]
(Ν.Π.Δ.Δ.) – Οργανισμός Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ)] |
[Αθήνα]
[Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Υπεύθυνη γραφείου
Προμηθειών.]

[02/03/2022] – [31/12/2022]
| [e – ΕΦΚΑ – Γ’ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα ΡΑΦΗΝΑ] |
[Ραφήνα] [ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού _ Tμήμα Ασφάλισης & Εισφορών ]
[04/01/2023] – [μέχρι σήμερα]
[e – ΕΦΚΑ – Γ’ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα ΡΑΦΗΝΑ]
[Υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού _ Προϊσταμένη Τμήματος Πληρωμών
Συντάξεων]

Επιμόρφωση
• [ST. GEORGE’S COMMERCIAL COLLEGE]
“ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & MARKETING”
• INDIANAPOLIS UNIVERSITY (Athens Campus) “REAL ESTATE MARKETING”

Go to Top