ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ!

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Βιοαπόβλητα

Παρατηρήριο Ανακύκλωσης Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΣ ΔσΠ(%) Βιοαπόβλητα
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 21.0%
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 20.3%
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 14.5%

Είμαστε υπερήφανοι! Πρωταθλητές Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (1η θέση) και Ανακύκλωσης (2η θέση)  ανάμεσα στους 66 δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Με την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και το πρόγραμμα Ανακύκλωσης “Διαλογή στην Πηγή”.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Συμμετέχοντας σε ένα ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υλοποιούμε:

– το πρότυπο πρόγραμμα “Διαλογή στην Πηγή” (ΔσΠ) από το 2019, με τη συλλογή απορριμμάτων πόρτα – πόρτα. Στους οικισμούς Πρωτέας – Νηρέας, συμμετέχουν πάνω από 125 νοικοκυριά (425 κάτοικοι) με εξαιρετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνοντας ότι με τη “διαλογή στην πηγή” επιλέγουμε ένα βιώσιμο μέλλον.

Η διευρυνόμενη συμμετοχή οδηγεί στη συνέχιση του, μέσα στο 2022, με τη διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω οικισμών και να αποτελέσει πηγή τεχνογνωσίας για εφαρμογή παντού.

– το Πρόγραμμα “ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προϋπολογισμού 24.800,00€.

-συμβάσεις συνεργασίας για διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης με ιδιωτικούς αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς.

– καταχωρήσεις στο Ηλεκτρικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) από  το 2017, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

– προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (μέχρι να ανακτηθούν  ή ανακυκλωθούν) σε αδειοδοτημένο χώρο, με παθητική έγκριση πυρασφάλειας.

-σύμβαση πολυετίας  με αδειοδοτημένη εταιρία για τη διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων όπως ο αμίαντος.

-πιλοτικό πρόγραμμα επιβράβευσης πολιτών, για χρήση συστημάτων οικιακής μηχανικής κομποστοποίησης.

-συμμετοχή με ΕΣΔΝΑ στο πρόγραμμα ανακύκλωσης «green city» με κινητή μονάδα ανακύκλωσης και με τη μέθοδο της ανταποδοτικότητας.

-συμβάσεις με τις εταιρίες ανακύκλωσης μη επικίνδυνων υλικών:

 

  • RECYCOM για την ένδυση και υπόδηση

 

  • AGRICULT για τα βιοαπόβλητα (όπως κλαδέματα κά)

 

  • ΑΦΗΣ για τις μπαταρίες

 

  • «ΝΕΙΛΟ» για ογκώδη και ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη,

 

  • ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ για λαμπτήρες ενώ ακολουθούν συμβάσεις για τα πλαστικά καπάκια και το χαρτί.

 

  • Ανταποδοτική ανακύκλωση – εφαρμογή προγράμματος ”Ανακυκλώνω και κερδίζω”


 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒΑ)

Με την προοπτική της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, υπηρετούμε την ορθολογική διαχείρισή τους, με σημαντικότερα οφέλη:

– τη μείωση της ρύπανσης

– την καλύτερη ανακύκλωση

– τη μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα

ακολουθώντας την ιεραρχία της “πυραμίδας της ανακύκλωσης”:

     [πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης]

 

Στο πλαίσιο αυτό:

– Υπογράψαμε με τον ΕΔΣΝΑ το Μάιο 2021, την προγραμματική σύμβαση “Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής”.

– Καταθέσαμε την πρόταση για χρηματοδότηση “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου” (ΜΙS 5068934), από το Ε/Π “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

– Υποβάλλαμε, από τις 2.6 2021, αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” / Άξονας Προτεραιότητας “Περιβάλλον” της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο: “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων” προϋπολογισμού  ύψους 3.720.000€


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2021

ΕΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ: 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000.000 €


 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Προχωρούν οι διαδικασίες για το ζωτικής σημασίας έργο του φυσικού αερίου, σε συνεργασία με την ΕΔΑ Αττικής, και έναρξη εγκατάστασης περί τα τέλη του 2022.

Η Ραφήνα ανήκει στις πρώτες πόλεις της Ελλάδας όπου πιλοτικά με την ΕΔΑ Αττικής και το Εργαστήριο Θαλάσσιων Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ) θα γίνει χρήση του υδρογόνου για οικιακή και εμπορική χρήση.

Παράλληλα, μετά την κατασκευή της ΜΕΒΑ, το δίκτυο θα τροφοδοτείται και με το βιοαέριο δηλ. από καθαρή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Αρχικά θα κατασκευαστεί δίκτυο μήκους 9 χλμ. στο κέντρο της Ραφήνας, με σύνδεση σε πρώτη φάση  περίπου 300 κατοικιών.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα μίγμα φυσικού αερίου και υδρογόνου το λεγόμενο «μπλε υδρογόνο» το οποίο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και θα αποδώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.


 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2022

ΕΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ:2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.500.000 €


 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετέχουμε / αξιοποιούμε:

Πρωτοποριακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 LIFEDIANA (LIFE 16 ENV/GR/000461) (ολοκληρώθηκε);;

 Θέμα: «Ανάπτυξη Πιλοτικής Μονάδας αξιοποίησης των υπολειμμάτων των πετρελαιοειδών προϊόντων σε νέα υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας»

 Στόχος: Μετατροπή του απόβλητου σε μη επικίνδυνο υλικό (VSM)

 Συμμέτοχοι φορείς: Motor Oil Hellas, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Power Media Productions και Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου. Συντονιστής δικαιούχος, Motor Oil Hellas.

ΗΟRIZON 2020 – COMPILE

 Θέμα: «Ενεργειακές Κοινότητες, η ενέργεια στα χέρια των πολιτών»

 Στόχος: Ενεργοποίηση και χρήση των τοπικών συστημάτων ενέργειας, για  μετάβαση σε Αυτοπαραγωγικές  ή και μορφές Αποκεντρωμένης παραγωγής. Ανάπτυξη τόσο τεχνικών όσο και κοινωνικών εργαλείων στήριξης.

 Συμμέτοχοι φορείς: Ε.Μ.Π και Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία.

  ΗΟRIZON 2020 – RiskPACC

 Θέμα: «Ολοκλήρωση της αντίληψης και της δράσης για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης Πολιτικής Προστασίας – Πολιτών»

 Στόχος: Ανάδειξη της πολυπλοκότητας αντίληψης σχετικά με την  επικινδυνότητα (risk) και τον  κίνδυνο (hazards) που χαρακτηρίζουν κάθε δράση  της κοινωνίας των πολιτών και των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας.

Ενσωμάτωση «βιβλιοθήκης» καλών πρακτικών και εργαλείων, για αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Πολιτών και Επιχειρησιακών Φορέων Πολιτικής Προστασίας.

 Συμμέτοχοι φορείς: ΚΕΜΕΑ και Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία 20 μελών